JUROMANIA na Szlaku Orlich Gniazd

Pokazy walk rycerskich, stroje szlacheckie minionej epoki, prezentacja broni armatniej, salwy oraz pokazy husarii konnej to tylko nieliczne z atrakcji, które czekały na turystów podczas Festynu Sarmackiego, jaki odbył się pod zamkiem Rabsztyn w niedzielę 22 września 2019 roku w ramach Juromanii. Dla nas była to fajna forma spędzenia czasu na świeżym powietrzu.