OLKUSKI HAPPENING NO PROMIL-NO PROBLEM

Mówimy stanowcze NIE nietrzeźwym kierowcom! Przez swoja lekkomyślność narażają życie i zdrowie innych ludzi. W ramach akcji No Promil – No Problem dzieci i młodzież zwracają uwagę na zagrożenia jakie niesie pijany kierowca. Wspólny taniec w rytm popularnej Belgijki to apel olkuskiej młodzieży o życie bez nałogów. Zapamiętajcie BEZPROMILOWO – BEZPROBLEMOWO!