KONTAKT

Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza
ul. Legionów Polskich 3
32-300 Olkusz

sekretariat – 7.00-15.00      tel. 32 643 06 22

placówka całodobowo:      tel. 32 645 18 15