Nasza historia

Nasza historia

15.03.1993 rok

Zostaje powołana do funkcjonowania Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza przy Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Olkuszu ul. Mickiewicza. Dzieci znalazły w niej nie tylko fachową pomoc ale także wsparcie, ciepło, troskę i opiekę. Miały tam swój kącik, którego brakowało czasem w domu rodzinnym.

01.09.1994 rok

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Olkuszu zmienia swoją siedzibę: ul. Olewińska 16 „Świetlica jest lepsza od podwórka a w domu nie ma po co siedzieć….” – opowiadają dzieci redaktorowi z lokalnej gazety.

01.10.1995 rok

Powstaje publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza pod nazwą: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawcztych w skład której wchodzą:

   1. Ognisko Wychowawcze w Olkuszu, ul. Olewińska 16,
   2. Świetlica Profilaktyczno – Wychowacza w Olkuszu, Al. 1000-lecia 11
   3. Świetlica Profilaktyczno – Wychowacza w Bukownie, ul. Szkolna 1
   4. Świetlica Profilaktyczno – Wychowacza w Sławkowie. ul. Młyńska 14

Celem istnienia ZPOW w Olkuszu jest zapewnienie dzieciom z rodzin z róznymi problemami opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wsparcie emocjonalne i rzeczowe.

31.12.2001rok

Żegnamy dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno – Wychowaczej w Sławkowie, które od nowego roku wraz ze wszystkimi mieszkańcami, stały się „obywatelami” Województwa Śląskiego.

18.04.2002 roku

Na terenie Powiatu Olkuskiego zostaje utworzona nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego – Pogotowie Opiekuńcze, z siedzibą w Olkuszu, ul. Legionów Polaskich 3. Zapewnia ona całodobowa opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionej opieki rodzicielskiej, przyjmując dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych.